Call Us: (+98)9392347334 - info@ajahanbakhshi.com
YOU FEEL BETTER SOON

طرح سوال.

می توانیید سوال خود را در این قسمت مطرح کنید تا در اسرع وقت به شما پاسخ داده شود

Back to Top

 

 

 

هدف از راه اندازی این سایت افزایش دانش و فرهنگ عمومی جامعه در رابطه با بیماریهای مغز، اعصاب، دیسک و ستون فقرات می باشد.

 

امیدواریم در کنار هم ، هم قدم شویم و سهمی هر چند کوچک داشته باشیم در افزایش دانش این مرز و بوم.

دکتر جهانبخشی